عضو عربستان دونالد ترامپ عربستان سعودی

عضو: عربستان دونالد ترامپ عربستان سعودی اخبار بین الملل

آیا با وجود13000نخبه علمی در داخل و صدهاهزار متخصص در خارج،کفگیرمان به ته دیگ خورده است؟

روزنامه شرق نوشت:چندی قبل، دکتر سعید حجاریان راجع به کابینه دوازدهم فرموده بودند: «کفگیر به ته دیگ خورده هست؛ آقای روحانی نیرویی بهتر از این وزرای پ..

ادامه مطلب

انتقال مصدوم به بیمارستان ، خودکشی نافرجام پسر جوان در متروی سهروردی

روابط عمومی مترو از اقدام عامدانه فردی جهت ورود به حریم مترو خبر داد و گفت: خوشبختانه این فرد از فوت نجات پیدا کرده است. خودکشی نافرجام پسر ج..

ادامه مطلب