عضو عربستان دونالد ترامپ عربستان سعودی

عضو: عربستان دونالد ترامپ عربستان سعودی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی در آتن تن فروشی می کنم / نوجوان افغانی که بعد از 6400 کیلومتر پیاده روی خود را به اروپا رساند

قاسم دانشجوی سابق دندانپزشکی می‌گوید که او جهت هر بار سکس ۲۰ یورو درآمد کسب می کند. او می گوید هجوم دیگر پناهجویان به بازار تن فروشی قیمت ها را کم کردن داده است

در آتن تن فروشی می کنم / نوجوان افغانی که بعد از 6400 کیلومتر پیاده روی خود را به اروپا رساند

نوجوان افغانی که بعد از 6400 کیلومتر پیاده روی خود را به اروپا رساند: در آتن تن فروشی می کنم

عبارات مهم : آلمان

نوجوان افغانی که بعد از 6400 کیلومتر پیاده روی خود را به اروپا رساند: در آتن تن فروشی می کنم/ درآمدم 20 یورو است/ به شدت احساس شرم می کنیم چون ما همجنسگرا نیستم

قاسم دانشجوی سابق دندانپزشکی می گوید که او جهت هر بار سکس ۲۰ یورو درآمد کسب می کند. او می گوید هجوم دیگر پناهجویان به بازار تن فروشی قیمت ها را کم کردن داده هست.

قاسم نوجوان افغانستانی بعد از طی بیش از ۶۴۰۰ کیلومتر بصورت پیاده توانست خود را به اروپا برساند، با این حال او اکنون درگوشه میدان اومونیا آتن پایتخت یونان به تن فروشی مشغول است.

در آتن تن فروشی می کنم / نوجوان افغانی که بعد از 6400 کیلومتر پیاده روی خود را به اروپا رساند

او هنگامی که افغانستان را ترک کرد ۱۷ سال داشت و می گوید که مسیرش را از افغانستان به ایران، ترکیه، بلغانستان و صربستان طی نموده و اکنون در آتن پایتخت یونان به سر می برد.

ایده او جهت چنین سفری این بود که در اروپا می تواند کار پیدا کند، در کشور امنی زندگی کند و آینده ای داشته باشد.

قاسم دانشجوی سابق دندانپزشکی می‌گوید که او جهت هر بار سکس ۲۰ یورو درآمد کسب می کند. او می گوید هجوم دیگر پناهجویان به بازار تن فروشی قیمت ها را کم کردن داده است

قاسم نام مستعار اوست آیا که نمی خواهد خانواده اش بدانند که او چگونه در یونان پول بدست می آورد. قاسم می گوید که تمام مردان مسن بدنبال سکس به این میدان می آیند. او می افزاید: «ما بشدت احساس شرم می کنیم آیا که ما همجنسگرا نیستم، ما دوست نداریم این کار را انجام دهیم ولی گر شما در خیابان زندگی کنید باید هر کاری انجام دهید.»

قاسم دانشجوی سابق دندانپزشکی می گوید که او جهت هر بار سکس ۲۰ یورو درآمد کسب می کند. او می گوید هجوم دیگر پناهجویان به بازار تن فروشی قیمت ها را کم کردن داده است.

در گوشه میدان، نه چندان دور از قاسم، مردان سفید پوست مسن با پناهجویان جوان با صدای بلند صحبت می کنند، بعضی با اشاره آنها را به کافه کناری می کشند در حالی که بعضی دیگر روی نیمکت یا در ورودی مترو با آنها حرف می زنند.

در آتن تن فروشی می کنم / نوجوان افغانی که بعد از 6400 کیلومتر پیاده روی خود را به اروپا رساند

قاسم می گوید که خانواده اش فکر می کنند که او در عالی ترین هتل آتن زندگی می کند. رویای او رفتن به آلمان هست. وی تا کنون پنج مرتبه تلاش کرده با پاسپورت تقلبی یا سرقتی به آلمان برود ولی هر بار گیر افتاده. او می گوید آتن جای خیلی بدی است و می افزاید اگر نتواند به آلمان برود، خودش را خواهد کشت.

قاسم دو سال پیش در یونان گیر افتاد، زمانی که مسیر بالکان به غرب اروپا بسته شد. شرکت ملل متحد برآورد کرده است که بیش از ۵۰ هزار پناهجو در یونان بلاتکلیف اند.

قاسم دانشجوی سابق دندانپزشکی می‌گوید که او جهت هر بار سکس ۲۰ یورو درآمد کسب می کند. او می گوید هجوم دیگر پناهجویان به بازار تن فروشی قیمت ها را کم کردن داده است

واژه های کلیدی: آلمان | اروپا | زندگی | یونان | نوجوان | پیاده رو | پیاده روی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs